Silver Star Motors – Ролф-Юрген Заерле (Изпълнителен директор)

За Silver Star Motors

Silver Star is the official distributor of the German concern Daimler AG for Bulgaria. The company’s portfolio includes Mercedes-Benz, SETRA, FUSO and SMART brands.

Silver Star Group offers the full range of services for business and end customers, including sale and after-sales services for new and used cars, vans, trucks and buses, as well as sales of spare parts and accessories.

The dealer centers are positioned in Sofia, Plovdiv, Varna and Bourgas. Company’s team exceeds 400 employees whose professional qualification in the field of engineering, technologies, marketing and sales is decisive for its leading position on the market in Bulgaria.

In the beginning of December 2019 Silver Star presented a completely new concept for the Bulgarian market, opening its new location in Sofia Ring Mall. Mercedes-Benz Boutique combines different customer experience with convenience and premium brand journey.

10 demo cars are available for test drive every day onsite. Brand lovers can also choose from a rich collection of accessories, including clothes, watches, hats, handbags and more.

Силвър Стар е официален представител на немския концерн Daimler AG за България. Портфолиото на компанията включва марките Mercedes-Benz, SETRA, FUSO и SMART.

Групата Силвър Стар предлага целия спектър от услуги за бизнес и крайни клиенти, в това число продажба и след-продажбено обслужване на нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, както и продажби на резервни части и аксесоари.

Дилърските центрове са позиционирани в София, Пловдив, Варна и Бургас. Екипът надхвърля 400 служители, чиято професионална квалификация в областта на инженерните науки, технологиите, маркетинга и продажбите е определяща за лидерската позиция на компанията на пазара у нас.

В началото на декември 2019 Силвър Стар представи изцяло нова концепция за българския пазар, откривайки своя локация в Sofia Ring Mall. Mercedes-Benz Boutique съчетава различното клиентско преживяване с удобството и премиум досега до бранда.

10 демо автомобила са на разположение за тестово шофиране всеки ден на място в мола, а любителите на марката могат да избират и от богата колекция аксесоари, сред които дрехи, часовници, шапки, чанти и други.

Повече информация за компанията може да намерите ТУК

За Ролф-Юрген Заерле

Since April 2017 Rolf-Juergen Seyerle is Chief Executive Director of Silver Star Group, general distributor for Mercedes-Benz brands in Bulgaria.

The German manager has been working with Daimler for over 30 years, 25 of which as an employee of the automotive giant where he started his carees as a trainee.

He held various managing position in the company, including a representative in the Middle East, India and Serbia.

От април 2017 година насам Ролф-Юрген Заерле е изпълнителен директор на Силвър Стар Груп, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България.

Немският мениджър работи с Даймлер от повече от 30 години, 25 от които като част от екипа на автомобилния гигант, където започва своята кариера като стажант.

Заемал е различни ръководни позиции в концерна, включително и в качеството на представител в Близкия Изток, Индия и Сърбия.

*To take part in the competition for lunch with Rolf-Juergen Seyerle, please provide your answers in English.