Проектът

Ако компанията е готова да обърне внимание на работодателската си марка и желае да подобри имиджа си сред служители и потенциални кандидати, ние сме насреща!

Предлагаме ви да се възползвате от Employer Branding Accelerator проект от ToTheTop Agency, който да реши конкретни бизнес казуси, свързани с човешкия ресурс или да изстреля работодателската Ви марка във висините.

Вижте как ⤵️

Какви са ползите?

Установите силните си страни като работодател и как да ги използвате

Ясна стратегия за подобряване работодателската марка

Подобрено качество на човешкия ресурс в компанията

Повишаване на удовлетвореността и мотивацията на служителите

Намален разход за подбор, наемане и задържане на служители

Привличане и инвестиране в правилните служители за вашата компания

И още десетки ползи с висока възвръщаемост, в зависимост от бизнес казуса ви!

Процесът

Инструменти

Удовлетвореността и искреното мнение на вашите служители за компанията е може би най-ценния ресурс и основа за изграждане на силна работодателска марка. Затова ние използваме събраните от вас данни (ако провеждате проучване за удовлетвореност във фирмата) или провеждаме специално изготвена за вас анкета за удовлетвореност. Резултатите споделяме с вас и използваме за оформяне на финален доклад и изготвяне на стратегия за адекватни действия по работодателската ви марка.

За да получим по-подробна информация, ще направим дълбочинни интервюта по подробен въпросник, ексклузивно използван от Modern Management Consulting, UK в над 250 проекта в цял свят – за първи път в България. Това ще ни помогне да разберем по-добре ситуацията в екипа.

Още един инструмент, чрез който ще достигнем до ключовите моменти в имиджа ви като работодател отвътре. Разнообразието от канали и методи за събиране на информация ни позволява, да достигнем до пълната картина, да си обясним безпристрастно кое и защо работи или би работило за вашата компания.

В следващата стъпка ще направим сравнение с външната среда за фирмата. Като организатор на Employer of Choice – проучване за имиджа като работодател на компании в България – имаме предимството да направим бързо и бюджетно оптимизирано, анализ на имиджа ви като работодател според над 12000 попълнили анкетата. „Дали и защо биха работили за вашата компания“ според над 50 измерителя, комуникационни канали и още. Статистически най-сигурния начин да създадем employer branding стратегия, която да достигне и докосне желаната от вас аудитория при оптимизиран бюджет.

Подобно на Employer of Choice, ако имате интерес към аудитория от студенти, разполагаме с вече 3 години данни от ежегодното проучване Graduate Survey. Още над 50 фактора, които измерват формирането на мнението на студентите за вашата компания, компания конкурент или конкретна индустрия, което разполага с над 22 400 мнения. Най-сигурният начин да изградите адекватна стратегия, пасваща на студентите, които желаете във фирмата.

Ще анализираме събраните до този етап данни от проучвания вътре и извън компанията, за да представим пълната анализирана информация и изводи за вашата компания.  В тази стъпка ще получите пълна информация, както и идеи за стратегия за развитие на работодателската ви марка. На този етап ще получите пълната яснота за това как най-адекватно и оптимизирано да развивате работодателската си марка, стъпка по стъпка от тук нататък, в краткосрочен и дългосрочен план.

, заедно с предложения за Employer branding активности с оптимален бюджет

Проекта ви Employer Brand Accelerator е почти завършен с 4 до 8 часа workshop / работна среща, в която заедно с основни фигури от фирмата, представяме резултатите от проучванията, предложенията ни за развитие и методите, които предлагаме да ползвате. Представяйки ви теоретично и на практика защо това би било правилно и успешно за вас, ще генерираме заедно следващите стъпки за конкретни активности, пасващи на бюджета и целите ви.

Като всеки професионалист, с опит в даден сфера и водещ индустрията, ние също имаме скрити инструменти и „козове“, които систематично използваме спрямо различните ситуации. Едно е сигурно – уместното използване на гореописаните инструменти, съчетани с опита и системата на Modern Management Consulting, UK, които използваме, ще извлекат максимума от ситуацията, в която е компанията и работодателския ви имидж.

Екипът

Георги Георгиев

CEO & Директор Бизнес Развитие

Организатор на първите Employer Branding събития в България, с идеята да направи методи и know-how по темата достъпни, Георги Георгиев е посветил времето и енергията си в практическото прилагане на работещи решения за човешките ресурси и подобряване работната среда в България.

Ралица Генчева

Директор Employer Branding Услуги

След като прекарва 7 години в KPMG и Citi, тя познава управлението на работодателската марка отвътре и отвън. Управлява нашите Employer Brand проекти, първото за България Graduate Survey и е автор на HR статиите ни, които наистина те карат да се замислиш.

Не обича празни приказки и говори по същество. Обичаме нейната отдаденост! Тя не се страхува от предизвикателства, а живее за тях!

Али Аяз

Старши Employer Brand Консултант

Нашето най-голямо вдъхновение! Али Аяз е основател на Modern Management Consulting UK и е управлявал над 200  employer brand проекта в повече от 50 страни!  Той е виновникът да сме толкова запалени по нашата мисия да помагаме на компаниите в България да станат предпочитани работодатели! 

Никол Георгиева

Координатор събития и Employer Branding проекти

Най-организираният човек, когото някога сме срещали! Когато става дума за организация и управление на събития и проекти, детайлите са от критично значение и тя го знае!

Персонализирана оферта

За да Ви предоставим подробна оферта, моля, попълнете нашата анкета. Ще Ви отнеме 5 минути, но ще ни даде всичко необходимо, за да Ви предложим добра оферта и план за действие за Вас.