Какво е Graduate Survey?

Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което изследва предпочитанията на студентите в България за качествата, които трябва да притежава според тях най-желаният работодател. Проучването е уникално и единствено по рода си на територията на България и предоставя шанс на студентите за обратна връзка към работодателите.

Това, което го прави по-различно, е фактът, че то е наистина много обширно – през 2017г. и 2018г. в него се включиха над 7000 студенти, а през 2019г. – над 8200, от 51 университета в България и чужбина. С това се надяваме, че с всяка следваща година броят им ще нараства. Студентите споменаха в отговорите си над 400 компании, за които биха работили.

Освен с мащаба си, проучването се отличава, с това че е независимо – не е спонсорирано от нито една българска организация. To The Top Agency поема абсолютно всички разноски по неговото провеждане.

Какво изследва Graduate Survey?

То изследва емоционални и функционални фактори, заради които студентите биха избрали да работят за вашata компания, както и комуникационните канали, по които получaват информация:

  • Емоционални фактори – Култура, лидерство, идентификация, корпоративна социална отговорност и др.
  • Функционални фактори – Заплата, сигурност, кариера, възможност за развитие, позициониране на компанията на пазара и др.
  • Комуникационни канали – Проучването изследва над 32 комуникационни канала, по които посланието на компанията достига до респондентите ( по кои социални мрежи, реклами, събития, PR, корпоративни информационни канали, реклама от уста на уста и др.)

Методология на проучването:

GRADUATE SURVEY КЛАСИРА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ОБЩИЯ БРОЙ ТОЧКИ, като алгоритъмът следва броя на хората, гласували за тях, оценки на въпросите, за които е установено, че са подходящи чрез предварителни изследвания и фокус групи. Освен броя на студентите и оценката, която се дава за всеки един критерий, проучването съдържа и корелации между факторите, които са най-важни за един работодател (те са определени на базата на създадени за целта фокус групи).

Надеждността на класирането е много висока и през трите години на провеждането му. Алфата на Кронбах, която измерва надеждността на данните е много висока и почти равна на 1. (виж още)

Как може вашата компания да участва в проучването?

Участието в Graduate Survey не е платено. Ако вашата компания не е избрана минимум 56 пъти от респондентите, като най-желан работодател не може да бъде включена в общата класация проучването и съоветно да бъде създаден разширен доклад с обратна връзка на студентите.

Защо провеждаме Graduate Survey?

Резултатите от проучването се споделят с компаниите в България и това е стимулът на студентите за попълването му – възможността да дадат обратна връзка на работодателите, а за работодателите това е може би единственият толкова мащабен инструмент, който да им предостави с подробности какво харесват или не харесват студентите в тях и какво могат да подобрят.

ЦЕЛТА НА ПРОУЧВАНЕТО Е ДА СБЛИЖИ СТУДЕНТИ И РАБОТОДАТЕЛИ,

ТАКА ЧЕ КОМПАНИИТЕ ДА ПРИВЛЕКАТ И ЗАДЪРЖАТ ПОДХОДЯЩИТЕ ТАЛАНТИ.

За повече информация или въпроси моля, пишете ни на: info@tothetop.bg