Допълнителна информация:

https://pmi.novini.bg/

https://www.facebook.com/PhilipMorrisBulgaria

Офис на Филип Морис България

  • София, 1407 ул. Атанас Дуков No 32, бл. Офис сграда М Плаза, ет. 2

За Филип Морис България ЕООД

Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата международна тютюнева компания със 170 -годишна история, с присъствие в 180 страни и близо 80 000 служители по целия свят. ФМИ разполага с 48 производствени мощности в 32 държави, като повече от 150 милиона потребители по света избират продуктите на компанията.

Но днес ФМИ следва своята нова визия за изграждане на бъдеще без дим и е ангажирана с разработката и предлагането на иновативни бездимни продукти с потенциала да намалят индивидуалния и обществен риск в сравнението с тютюнопушенето. Мисията на компанията е да осъществи безпрецедентна промяна в своята история, като замени цигарите с бездимни продукти. Именно с тази цел, вече над 10 години, в научноизследователските центрове на компанията в Швейцария и Сингапур над 430 научни експерти разработват нови бездимни алтернативи на цигарите. Към 30-ти юни 2020 г.  по данни на компанията потребителите на най-развитата бездимна платформа на компанията – системата за нагряване на тютюн са над 15 милиона по целия свят, от които близо 11.2 милиона са пълнолетните пушачи, които са спрели да пушат и са преминали на продукта изцяло. Системата за нагряване на тютюн на ФМИ се предлага на 57 пазара в ключови градове и държави под марката IQOS. Повече информация можете да намерите на нашите уебсайтове: www.pmi.com и www.pmiscience.comФилип Морис България ЕООД присъства стабилно повече от 12 години на българския пазар, а близо 100-те висококвалифицирани  служители споделят ценностите и визията на компанията, ангажирани са с постигане на целите ѝ и се гордеят с успехите. За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и възможностите за кариерно развитие, компанията получава сертификата „Top Employer“ от Top Employer Institute от 2017 г. насам, както и други награди за най-добър работодател и работодателска марка. В изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, от 2015 г. насам Филип Морис България ежегодно подпомага деца, възрастни хора, млади предприемачи, а от скоро и учители в тютюнопроизводителните региони в страната чрез програмата си за устойчиво развитие „Забавно лято, Грижовна есен“, отличена с редица награди за най-успешна дарителска програма на малко и средно предприятие.

В продължение на повече от 10 години Филип Морис Интернешънъл инвестира над 7.2 милиарда долара в научни изследвания,  разработки и комерсиализация на иновативни продукти без дим, които целят да намалят вредата за пълнолетните пушачи по света.  За да реализира мисията си, компанията ангажира над 430 научни експерти, учени и инженери в научно-изследователските си центрове в Швейцария и  Сингапур.

Научните изследвания на компанията за бездимните продукти, включително 10 клинични и 18 неклинични изпитвания, са солидни, а резултатите от всички проучвания са напълно прозрачни и достъпни за обществеността (www.pmiscience.com). Те присъстват в над 340 публикации в издания с взаимен научен контрол, включително и в специализирани медицински списания. А  броят на независимите изследвания за продуктите без дим постоянно нараства, като към момента са налични данните от 30 проучвания. Към момента единствената електронна система за нагряване на тютюн, получила разрешението за продажба на американския пазар и разрешение за предлагане на продукта в категорията „тютюневи изделия с модифициран риск“ от Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), е на Филип Морис Интернешънъл, след обстойна оценка и преглед на цялата научна документация за продуктите.

Държавни агенции като Института за оценка на риска на Германия (BfR), Обществено здраве Англия (Public Health England), Комитетът за токсичност на Великобритания и Националният институт за обществено здраве и околна среда на Холандия също извършиха преглед на научните доказателства, като заключенията им съвпадат с тези на компанията за намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества при употребата на бездимните ни продукти в сравнение с цигарения дим.

За ДЖОРДЖ МАРГОНИС, ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ

Джордж Маргонис е генерален мениджър на Филип Морис България от 2017 г. насам.

Има над 15 години опит във Филип Морис Интернешънъл на различни ръководни позиции. Кариерата му в компанията започва в отдел „Продажби“ в „Папастратос“ – гръцкия филиал на концерна.

През 2009 г. се мести в централата на дружеството в Швейцария, където заема позицията регионален мениджър стратегии за продажбите за региона на Европейския съюз. През 2014 г. е назначен като директор продажби и дистрибуция за Гърция, Кипър и Малта.

Завършил е маркетинг и мениджмънт в Технологичния образователен институт в Атина (Technological Educational Institute).

Има магистърска степен по бизнес администрация от Университета Кингстън във Великобритания (Kingston University).

За Филип Морис България ЕООД

Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата международна тютюнева компания със 170 -годишна история, с присъствие в 180 страни и близо 80 000 служители по целия свят. ФМИ разполага с 48 производствени мощности в 32 държави, като повече от 150 милиона потребители по света избират продуктите на компанията.

Но днес ФМИ следва своята нова визия за изграждане на бъдеще без дим и е ангажирана с разработката и предлагането на иновативни бездимни продукти с потенциала да намалят индивидуалния и обществен риск в сравнението с тютюнопушенето. Мисията на компанията е да осъществи безпрецедентна промяна в своята история, като замени цигарите с бездимни продукти. Именно с тази цел, вече над 10 години, в научноизследователските центрове на компанията в Швейцария и Сингапур над 430 научни експерти разработват нови бездимни алтернативи на цигарите. Към 30-ти юни 2020 г.  по данни на компанията потребителите на най-развитата бездимна платформа на компанията – системата за нагряване на тютюн са над 15 милиона по целия свят, от които близо 11.2 милиона са пълнолетните пушачи, които са спрели да пушат и са преминали на продукта изцяло. Системата за нагряване на тютюн на ФМИ се предлага на 57 пазара в ключови градове и държави под марката IQOS. Повече информация можете да намерите на нашите уебсайтове: www.pmi.com и www.pmiscience.comФилип Морис България ЕООД присъства стабилно повече от 12 години на българския пазар, а близо 100-те висококвалифицирани  служители споделят ценностите и визията на компанията, ангажирани са с постигане на целите ѝ и се гордеят с успехите. За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и възможностите за кариерно развитие, компанията получава сертификата „Top Employer“ от Top Employer Institute от 2017 г. насам, както и други награди за най-добър работодател и работодателска марка. В изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, от 2015 г. насам Филип Морис България ежегодно подпомага деца, възрастни хора, млади предприемачи, а от скоро и учители в тютюнопроизводителните региони в страната чрез програмата си за устойчиво развитие „Забавно лято, Грижовна есен“, отличена с редица награди за най-успешна дарителска програма на малко и средно предприятие.

В продължение на повече от 10 години Филип Морис Интернешънъл инвестира над 7.2 милиарда долара в научни изследвания,  разработки и комерсиализация на иновативни продукти без дим, които целят да намалят вредата за пълнолетните пушачи по света.  За да реализира мисията си, компанията ангажира над 430 научни експерти, учени и инженери в научно-изследователските си центрове в Швейцария и  Сингапур.

Научните изследвания на компанията за бездимните продукти, включително 10 клинични и 18 неклинични изпитвания, са солидни, а резултатите от всички проучвания са напълно прозрачни и достъпни за обществеността (www.pmiscience.com). Те присъстват в над 340 публикации в издания с взаимен научен контрол, включително и в специализирани медицински списания. А  броят на независимите изследвания за продуктите без дим постоянно нараства, като към момента са налични данните от 30 проучвания. Към момента единствената електронна система за нагряване на тютюн, получила разрешението за продажба на американския пазар и разрешение за предлагане на продукта в категорията „тютюневи изделия с модифициран риск“ от Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), е на Филип Морис Интернешънъл, след обстойна оценка и преглед на цялата научна документация за продуктите.

Държавни агенции като Института за оценка на риска на Германия (BfR), Обществено здраве Англия (Public Health England), Комитетът за токсичност на Великобритания и Националният институт за обществено здраве и околна среда на Холандия също извършиха преглед на научните доказателства, като заключенията им съвпадат с тези на компанията за намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества при употребата на бездимните ни продукти в сравнение с цигарения дим.

Офис на Филип Морис България

За ДЖОРДЖ МАРГОНИС, ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ

Джордж Маргонис е генерален мениджър на Филип Морис България от 2017 г. насам.

Има над 15 години опит във Филип Морис Интернешънъл на различни ръководни позиции. Кариерата му в компанията започва в отдел „Продажби“ в „Папастратос“ – гръцкия филиал на концерна.

През 2009 г. се мести в централата на дружеството в Швейцария, където заема позицията регионален мениджър стратегии за продажбите за региона на Европейския съюз.

През 2014 г. е назначен като директор продажби и дистрибуция за Гърция, Кипър и Малта.

Завършил е маркетинг и мениджмънт в Технологичния образователен институт в Атина (Technological Educational Institute).

Има магистърска степен по бизнес администрация от Университета Кингстън във Великобритания (Kingston University).

За да спечелиш обяд с Джордж Маргонис, попълни формата тук:

...............

"Обядвай с шефа на ..." (трето издание)