Нашата визия:
„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

Нашата мисия:
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Офиси на фондация „За нашите деца“ в България

  • град Пловдив, бул. Марица 21

Профилите на фондация „За нашите деца“ в социалните мрежи

Официален сайт 

Facebook

Instagram

LinkedIn

За Фондация За нашите деца

Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. “За Нашите Деца” е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”.

С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето.

Повече от 28 години фондация “За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата. Днес ние работим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Защо ни има?
Само през 2019г. 225 деца постъпиха в 13 домове за медико-социални грижи;
426 деца, живеят в домове за медико-социални грижи;
2866 деца живеят в центрове за настаняване от семеен тип;
27,5% от децата на възраст 0-17 години в България живеят в риск от бедност или социално изключване;
1635 деца очакват своето семейство, вписани в регистъра за осиновяване.
Оставени в изолация, децата в институции са лишени от семейната любов и грижа, нужни за хармоничното развитие на всяко дете.
Бедността и липсата на подкрепа от близки са сред най-честите причини за изоставяне на детето.
 
Фондация „За нашите деца“, насърчава увереността на децата и развива техните способности за адаптиране и комуникация.
Ние предлагаме широка палитра от превантивни услуги и програми за навременна подкрепа на децата и семействата.
Само през 2019г. помогнахме на 1428 деца, семейства и специалисти.

За Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор

Професионалният ѝ опит е свързан с фондация „За Нашите деца“ от 1997 г., когато стартирала работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, година по-късно поема ръководството на два екипа.

През 2000 г. след конкурс заема позицията директор на британската организация, а след оттеглянето ѝ, поема ръководството на независимата българска неправителствена организация, която наследява всички ресурси от британските си основатели – фондация „За Нашите Деца“.

Заедно с екипа на фондацията, преминава през много съществени промени в организацията, но никога не губи фокуса на работа – правата на децата.

Наред с основната ѝпрофесионална кауза – устойчивото и отговорно развитие на Фондация „За Нашите Деца“, развива компетенциите и опита си в работата в мрежи извън страната.

Участвала е в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в световната IFCO – специализирана в работата по приемна грижа, и NGO Group for the CRC , която обединява организации от цял свят, работещи по прилагане на Конвенцията на ООН по правата на детето.

В тези мрежи развива разбирането си за управление на сложните процеси на лобиране и застъпничество за детски права в международен и между културен контекст, както и за осигуряването на публичност и качествено финансово управление и устойчивост.

За Фондация За нашите деца

Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. “За Нашите Деца” е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”.

С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето.

Повече от 28 години фондация “За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата. Днес ние работим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Защо ни има?
Над 4000 деца живеят в социални домове в България;
Всяка година се изоставят 2000 бебета, 1000 от тях се изоставят още в родилния дом;
България е на първо място в Европа по брой изоставени бебета;
Детската бедност в България е с най-високите нива в Европа;
Нивото на смъртността сред децата под 5-годишна възраст в България е двойно по-високо в сравнение с Европейския съюз;
В 41 дома липсва достатъчно пространство, в някои от тях в една стая живеят повече от 6 деца. Тези деца нямат собствени вещи;
В домовете децата не се учат на самостоятелност, поради което нямат умения за справяне с живота, след като напуснат институцията;

Нашата визия:
„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

Нашата мисия:
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Офиси на фондация „За нашите деца“ в България

  • град Пловдив, бул. Марица 21

Профилите на фондация „За нашите деца“ в социалните мрежи

Официален сайт 

Facebook

Instagram

LinkedIn

За Иванка Шалапатова

Професионалният ѝ опит е свързан с фондация „За Нашите деца“ от 1997 г., когато стартирала работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, година по-късно поема ръководството на два екипа.

През 2000 г. след конкурс заема позицията директор на британската организация, а след оттеглянето ѝ, поема ръководството на независимата българска неправителствена организация, която наследява всички ресурси от британските си основатели – фондация „За Нашите Деца“.

Заедно с екипа на фондацията, преминава през много съществени промени в организацията, но никога не губи фокуса на работа – правата на децата.

Наред с основната ѝпрофесионална кауза – устойчивото и отговорно развитие на Фондация „За Нашите Деца“, развива компетенциите и опита си в работата в мрежи извън страната.

Участвала е в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в световната IFCO – специализирана в работата по приемна грижа, и NGO Group for the CRC , която обединява организации от цял свят, работещи по прилагане на Конвенцията на ООН по правата на детето.

В тези мрежи развива разбирането си за управление на сложните процеси на лобиране и застъпничество за детски права в международен и между културен контекст, както и за осигуряването на публичност и качествено финансово управление и устойчивост.

За да спечелиш обяд с Иванка Шалапатова, попълни формата тук:

....

"Обядвай с шефа на ..." (трето издание)