Теодора Генова, Xplora, Team Lead Content & Creative Team

Теодора Генова е основен двигател за дейностите по Employer Branding на Xplora, както и за клиенти. Теодора има опит в PR сферата, след което става част от social media екипа на Xplora. Теди води екипа на агенцията, който планира стратегически и тактически, а след това прилага и анализира content marketing дейностите за редица B2C и B2B компании, в т.ч. и за employer branding и за recruitment