ПроКредит Банк (България) ЕАД – Румяна Тодорова (изпълнителен директор)

За ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят. Като предлагаме ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестираме значителни средства в повишаване на финансовата образованост, ние се стремим да насърчаваме култура на спестовност и финансова отговорност.

Нашите акционери очакват устойчива възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план и нямат за цел краткосрочно умножаване на печалбата. Ние инвестираме усилено в обучението и развитието на нашите служители, за да създадем открита и ползотворна работна атмосфера и да осигурим любезно и компетентно обслужване на нашите клиенти.

Повече информация за компанията може да намерите ТУК

За Румяна Тодорова

Румяна Тодорoва заема позицията член на Управителния съвет на банката от юли 2006 г. Тя работи в ПроКредит Банк България от основаването на банката през 2001 г. Преди назначението й в Управителния съвет е била управител на клона на банката в гр. Бургас и ръководител отдел Клонова мрежа.

Румяна Тодорова е магистър по Маркетинг и мениджмънт от Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Тя е завършила ПроКредит Академията във Фюрт, Германия през 2008 г.