ПОЩЕНСКА БАНКА – Димитър Шумаров (Изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка)

За Пощенска Банка

Пощенска банка има 28-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации.

Заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България.

Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране.

Пощенска банка е носител на множество награди, като за втора поредна година е отличена за „Работодател на годината” от конкурса за Employer branding, организиран от b2b Media и „Най-добра банка в банкирането на дребно в България“ от базираното в Лондон издание World Finance Magazine.

Освен върху основната си бизнес дейност традиционно, като социално отговорна компания, Пощенска банка се фокусира и върху нуждите на обществото и природата, като създава свои или подкрепя програми и инициативи в цялата страна на утвърдени институции и организации.

Повече информация за компанията може да намерите ТУК

За Димитър Шумаров

Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка през юли 2012 г. като изпълнителен директор и главен финансов директор на финансовата институция.

Преди това в продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като главен финансов директор на банката. Там той се занимава с цялостното финансово управление на банката, както и с управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране.

Опитът му в банковата и финансовата сфера се допълва и от други позиции. В периода 1992-1996 последователно е бил член на Съвета на директорите на „Търговска банка Биохим“, председател на Надзорния съвет на Софиябанк, директор „Икономически анализ и прогнозиране“ в Банковата консолидационна компания и други.

Преди да се насочи към банковия сектор, работи в отдел „Бюджетна политика“ на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.

Специализира и в управление „Макроикономически проекти и разработки“ на Държавния комитет по планиране в Министерството на икономиката и планирането.

Участва в разработването на множество проекти, сред които баланс на междуотрасловите връзки, планов баланс на капиталните вложения, планиране на структурата и динамиката на съвкупния обществен продукт и националния доход и др.

Димитър Шумаров е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по „Социално-икономическо планиране“, където е бил и хоноруван асистент в департамент „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Член е на Съвета на директорите на Клуба на финансовите директори в България.