Майя Пейчева-Такева, Мениджър Човешки Ресурси в Hewlett Packard Enterprise

Майя Пейчева-Такева има повече от 15 години опит в сферата на управление на човешките ресурси в няколко индустрии. Тя е започва своята кариера в публичния сектор и кратко след това се насочва към сферата на бързооборотните стоки, присъединявайки се към ЧР екипа на Nestle. През 2008 тя продължава своята кариера в British American Tobacco, подпомагайки компанията през няколко организационни трансформации и заемайки различни роли, свързани с управление на човешките ресурси, като ЧР Бизнес Партньор и  Mениджър Човешки Рeсурси.

Майя се присъединява към Hewlett Packard Enterprise (по това време HP) през 2015 и след смяната на локални и регионални роли понастоящем тя е Mениджър Човешки Ресурси за България и Тунис. В своята роля Майя отговаря и за корпоративния HR Hub, намиращ се в София – център, съсредоточаващ ЧР професионалисти, които отговарят за стратегически програми и активности в областта на човешките ресурси в глобален мащаб.