Георги Малчев, Xplora, Managing Partner

Георги е водил множество проекти по позициониране на компании като предпочитан работодател и като партньор. Има значителен опит при обвързване на Employer Value Proposition с реална дигитална комуникация – като стратегия, content pillars, планиране, реализация и надграждане.

Георги притежава над 20 години бизнес и маркетинг опит. Член e на УС на IAB Bulgaria от 2015 г. Георги често е член на журита за награди за дигитален маркетинг и лектор на събития за маркетинг и реклама.