Kreston Bulmar – Емил Попов (Основател, управляващ сътрудник, директор корпоративни финанси))

За Емил Попов

Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г.

Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси и мениджмънт.

В над 20-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаване на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии.

От 2014 г. е член на Управителния Съвет на Българската Търговско Промишлена Палата.