Джонатан Бати – Ръководител на Content & Storytelling, IBM Europe

За Джонатан Бати

Джонатан Бати – Ръководител на Content & Storytelling, IBM Europe

Джонатан е сторителър и лидер на корпоративните комуникации с две десетилетия международен опит. Неговият опит се изразява в това да помага на компаниите да предадат своята стойност и лидерство на ключови заинтересовани страни от бизнеса и обществото.

В момента той има задачата да създаде новия Европейски център за съдържание и сторителинг на IBM и да трансформира комуникационните подходи на компанията, като използва по-богат и по-персонализиран опит.

Фокусиран върху пресечната точка на технологията и обществото, Джонатан е изградил своята кариера в бързо развиващите се пазари в света – от Варшава и Москва, където той отговаря за установяването на комуникационната функция на IBM в Централна и Източна Европа, Русия и Общност на независимите държави; до Найроби, където той запознава света с IBM Research-Africa; до Пекин, където той демонстрира лидерството на IBM в управлението на замърсяването на въздуха.

Той живее в Лондон и прекарва свободното си време в катерене по стени и усъвършенстване на два от най-трудните езици в света.