Кои са най-желаните работодатели

сред студентите в България?

За четвърта поредна година се проведе проучването измерващо имиджа на работодателите сред студентите в България – Graduate Survey.

Тази година резултатите са изключително важни, защото пазарът на труда е изцяло променен, но Graduate Survey успя да актуализира информацията и да измери промените.

Несъмнено мнението на студентите участвали в проучването е повлияно от извънредната обстановка, която съвпадна с провеждането на проучването Graduate Survey 2020.

Новата вълна от таланти отговори на над 50 определящи имиджа на работодателите въпроси, обхващащи основно емоционални и функционални характеристики. Това е съществена част от работодателската марка и параметър, който показва доколко даден работодател е желан и избиран от студентите.

Тази година компанията с най-висок имидж е представителят на световноизвестната IT компания в България – IBM. Компанията винаги е заемала място в ТОП позициите в Graduate Survey, но за първа година достига първата позиция в проучването.

На второ място се нарежда СОФАРМА АД, а на трето софтуерната компания VM WARE Bulgaria.

В ТОП 10 са още (4) Coca-Cola Hellenic (Bottling Company / Business service), (5) Нова Броудкастинг Груп, (6) Coca-Cola European Partners Services Bulgaria EOOD, (7) Hewlett Packard Enterprise, (8) БТВ Медиа Груп ЕАД, (9) SAP Labs Bulgaria LTD.,  (10) Байер България ЕООД.

„Особеното тази година е, че мнението на студентите наистина се е повлияло от реакциите на компаниите в настоящата обстановка. Ситуацията ги е накарала да се замислят за естеството на бизнеса и работата, която ще извършват при евентуалния си бъдещ работодател. Мнението на студентите доказано се е променило и се радваме, че успяхме да го измерим и предоставим на бизнеса, за да се адаптира към променената ситуация“, споделя Георги Георгиев, част от екипа на проучването Graduate Survey в България.

Тази година студентите търсят сигурност, професионално развитие и растеж в познатите работодатели. Важно е да отбележим, че за четирите години, в които провеждаме проучването в България, стартовата заплата, социални придобивки и ниво на заплащане, никога не са били сред ТОП 5 на факторите за определяне на бъдещ работодател.

Graduate Survey измерва още по какви комуникационни канали студентите предпочитат да получават информация за работодателите.

Въпреки че за всяка компания това е строго индивидуално, обобщените данни показват, че 50,15% от студентите използват социалните мрежи за получаване на информация от компанията, 47,15% – реклами в интернет, 23,88% – приятели студенти, 22,08% черпят информация от кариерната страница на компанията, 20,98% – от служители на компанията, 20,78% – от реклами по телевизията и 19,18% – от семейство и познати.

Предвид процентното разпределение на каналите, разбираме, че всъщност 3-те основни канала за формиране на мнението за желан бъдещ работодател са социалните мрежи, препоръка от човек (близки, приятели, състуденти или служители на компанията) и представянето на компанията в кариерния си сайт и реклами.

Каква е методологията на проучването?
Методологията на Graduate Survey се обосновава на обширен, научнообоснован труд на професор по статистика, създаден от Modern Management UK.

В най-общ смисъл, проучването представлява точкова система – всеки работодател събира брой точки на базата на кое място е поставен от студентите и как се е представил във всяка една от посочените характеристики. По този начин, работодатели, за които са гласували по-голям брой студенти, могат да се окажат по-назад във финалното класиране,  ако не са се представили достатъчно добре във всяка една характеристика.

Тази точкова система съдържа доста по-сложен алгоритъм от едно класиране. Освен броя на студентите и оценката, която се дава за всеки един критерий, проучването съдържа и корелации между факторите, които са най-важни за един работодател (те са определени на базата на създадени за целта фокус групи). Тези три фактора обуславят класирането на компаниите.

Разбира се, ние разполагаме с теорията, върху която е базирано проучването, но не я споделяме, тъй като тя представлява самото know-how на Graduate Survey  и споделянето би насърчило нейното повтаряне.

Надеждността на класирането е много висока и през трите години на провеждането му. Алфата на Кронбах, която измерва надеждността на данните, е много висока и почти равна на 1.

Как може да участваме в проучването?
Участието в проучването не е платено. Ако Вашата компания не е избрана от респондентите не може да бъде включена в проучването. Минималния брой респонденти гласували за Вашата компания е 32.

С какво може да ви помогне Graduate Survey?

 • Формиране и адаптация на EVP – Проучването посочва кои са емоционалните и функционални атрибути, които студентите оценяват високо и ниско, което позволява използването на високооценените атрибути за формиране и адаптация на EVP според търсеното от студентите. Семантичният анализ позволява и извличането на конкретни думи и изрази, с които студентите свързват компанията Ви.
 • Адекватно бюджетиране – Бюджетите често се изготвят на база прогнози, докато GS предоставя точните комуникационни канали, които използват студентите за Вашата компания. То оценява над 30 комуникационни канала и Ви показва кои от тях студентите използват и кои – не. Също така показва очакваното ниво на заплащане от страна на студентите.
 • Къде сте вие?GS позволява да се сравните с лидера или избрана от Вас компания и същевременно със средното за индустрията. Тези две сечения са валидни за отговорите на всички въпроси в проучването – анализ на 17 емоционални характеристики, 23 функционални характеристики, 15 въпроса за идентичност на бранда, над 30 комуникационни канала и очаквания за заплатата.
 • В каква сфера да влагата средства при набирането на персонал и каква възвращаемостта е на Вашата инвестиция?
 • Как се представят Вашите конкуренти?
 • Как да подобрите маркетинга и целия процес при набирането на персонал?
 • Кога е най-подходящото време за
 • Вашата компания да организира събития в таргетираните университети?
 • Какви са най-важните характеристики на един работодател, които биха привлекли младите таланти?
 • Как младите таланти възприемат ценностите на Вашата компания?
 • Колко е наложена идентичността на Вашия бранд?
 • Какви са алтернативите, които младите таланти биха предпочели, ако не биха работили за Вашата компания?
 • Какви са най-честите характеристики, с които талантите описват Вашата компания?
 • Какви са заплахите? SWOT Анализ
 • И още …

Топ 100 на най-желаните компании според имиджа им като работодател сред студентите в България и българи учещи в чужбина.