Experian PLC – Гергана Петрова (Мениджър Подбор на персонала и партньор Човешки Ресурси)

За Гергана Петрова

Гергана се присъединява към компанията 2016г като партньор по подбор на цялата инженерна организация в София, която към тогавашния, а също и към настоящият момент е в активен процес на растеж. Основен фокус за Гергана в тази роля е изграждането на иновативни канали за подбор на технически екперти, намаляване на средното време за подбор и налагане на работодателската марка на Експириън в технологичния сектор в България.

От 2018г. Гергана оглавява екипа по подбор в компанията, като ръководи екип от 7 екперта по привличане на таланти. Основният фокус на функцията е изграждането на дългосрочни стратегии по подбор, които да спомогнат за осъществяване на амбициозните планове на компанията за разрастване в България.

Гергана съчетава тази си роля с Партньор Човешки ресурси, където основен приоритет за нея са създаването и прилагането на ефективни политики за оценяване на представянето, повишаване ангажираността и задържане на ключовите служители.