Кои са най-желаните работодатели

сред работещите хора в България

за 2020 година

За втора поредна година се проведе независимото проучването Graduate Survey 2020. То измерва променящия се пазар на труда и имиджа на работодателите в страната.

Какво се промени тази година и за

какво трябва да бъдат готови работодателите?

 

Заради несигурната и извънредната обстановка, която предизвика промени на пазара на труда и новини за над 200 хил. завърнали се българи от чужбина, тази година резултатите от Employer Of Choice се очакваха с повишен интерес. Employer of Choice успя успешно да измери как са промениха предпочитанията на работещите хора към работодателите.

Получиха се и размествания сред предпочитаните работодатели в цялата класация. Най-желан работодател в България за 2020 година е софтуерната компания VM ware, която през 2019 година заема 3то място. Първи подгласник остана миналогодишния номер 4 – Coca-Cola Hellenic. На трето място е SAP Labs, а ТОП 5 допълват миналогодишният победител (4) Hewlett Packard Enterprise и  (5) IBM Bulgaria.

Една от най-важните промени, която се забелязват в проучването е, че сред ТОП 5 на причините за сформиране на мнението на респондентите е „Финансово стабилна компания“.

„Съвсем естествено, в момента, ако трябва да избира нов работодател, средностатистическия българин ще обърне внимание и на финансовата стабилност на компанията, или поне до колко има имидж на финансово стабилен работодател“, коментира Георги С. Георгиев, част от екипа организатор на проучването за България.

 

ТОП 5 на най-атрактивните преимущества, с които компаниите привличат служителите си:

  1. Добра репутация сред клиентите
  2. Силен и известен бранд
  3. Предлага висококачествени продукти/услуги
  4. Финансова стабилност
  5. Предлагат професионално обучение и възможности за развитие

Всяка компания притежава различна привлекателна сила,

затова е изключително важно да знае коя е тя!

 

Обобщената информация може да даде насока, а индивидуалните за всяка компания резултати могат да послужат за отправна точка при сформирането на Employer Branding стратегия.

Employer Of Choice предоставя много ценна информация, но все пак фирмите сами трябва да свършат останалата работа, вътре в организацията.

Проучването е единствено по рода си на територията на България, предоставяйки шанс на работещите хора за обратна връзка към работодателите.

Какво измерва проучването?
1. Демография
2. Думите с които гласувалите определят компанията
3. Вашите служители
3.1. Удовлетвореност спрямо позицията
3.2. Удовлетворение в компанията
3.3. Посланици на бранда
3.4. Има ли намерение да напуска компанията? – Кога? Къде би работил след това?
4. Потенциални служители
4.1. Потенциален работодател на настоящия служител
4.2. Причина за напускане
4.3. Конкурентни компании за които би работил
5. ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1. Емоциална атрактивност
5.2. Култура
5.3. Лидерство
5.4. Социална корпоративна отговорност
5.5. Продукти и услуги
5.6. Репутация и бранд
6. ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1. Работна среда
6. 2. Възможности за развити
6.3. Кариерно развитие
6.4. Конкурентоспособност
6.5. Заплащане и сигурност на работното място
7. Какво очакват и до каква степен компанията оправдава очакванията

и още…

Всяка компания може да получи индивидуален подробен анализ от избралите я за желан работодател. Това дава възможност на компаниите да установят предимствата и недостатъците, които служителите виждат в тях, с цел да запазят силните си страни и да наблегнат върху подобрение на недостатъците.