EMPLOYER BRAND УСЛУГИ

Проект за Управление на Работодателската Марка

Проучвания

ЦЯЛОСТЕН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

 • Знаете ли от къде да започнете своя проект за управление на работодателската марка?
 • Изпитвате ли трудности да разкажете за резултатите от проектите си на висшето ръководство?
 • Знаете ли как да създадете вътрешен екип за управление на работодателска марка?

Не сте сами. 50% от стратегиите за работодателска марка са прекратени на даден етап поради различни причини. Заради това успешните проекти за работодателска марка не са често срещани.

Можем да Ви помогнем да проектирате и приложите цялостна рамка на управление на работодателска марка.

Тук можете да разгледате стъпките, през които ще преминете, както и сегашните ни проекти!

ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ:

ВЪТРЕШНИ:

ВЪНШНИ:

Изготвяне на ПОСС (EVP) / Локализация / Детайли

Изготвянето на ПОСС (EVP / Предложение Основано на Стойност за Служителя) започва с провеждането на вътрешни и външни проучвания с цел да се анализират и ясно разграничат емоционалните и функционалните характеристики на Вашата компания.

Ако Вашата компания вече е провела външни и вътрешни проучвания и резултатите са запазени, можем да изготвим Профил на Таргетираните Кандидати и ПОСС (EVP) в рамките на няколко дни.

Ако Вашата компания вече има ПОСС (EVP) за фирмата като цяло и искате да го приложите в конкретния регион, ние можем да направим това в рамките на няколко дни (ако резултатите от проучванията са запазени) или в рамките на няколко седмици (след като проведем проучвания, срещи, определим фокус-групи).

Свържете се с нас, за да научите повече за изготвяне на ПОСС (EVP), локализация и повече детайли.

Въвеждащо проучване (Onboarding research)

Вариант 1: Ако компанията Ви просто желае да проучи процесът и практиките при Onboarding; разликите между процесът на подбор на персонал и реалността в компанията; това може да бъде направено веднъж, след прекарани един месец или 45 дни във фирмата.

Провежда се индивидуално, от всички нови служители.

Резултатите могат да бъдат предоставени годишно / на три месеца за всеки отдел или за компанията като цяло.

Вариант 2: Ако компанията Ви желае да проучи както Вариант 1, така и нивото на обвързаност на новите служители, това трябва да бъде направено след 7, 30 и 90 дни.

Проучването се провежда индивидуално, с всички новонаети служители.

Ако съществува проблем при тенденцията за напускане, той трябва да бъде известен до 90-ти ден след анализа.

Знаехте ли, че можем да измерим колко вероятно е нови служители да напуснат компанията след няколко месеца?

За да научите повече за Onboarding проучване, свържете се с нас.

Graduate Survey

Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което измерва характеристиките на предпочитените от млади таланти работодатели. Graduate Survey се проведе в България за първи път през 2017г.

През 2017г. над 7000 студенти попълниха проучването, а за 2018г. броят им се увеличи до над 7200.

Резултатите от проучването помагат на компаниите да разберат какво да подобрят в процеса на подбор на кадри, за да привлекат висококвалифицирани таланти и да видят мястото си спрямо конкурентите си на пазара.

Резултатите от Graduate Survey 2018 бяха споделени с компаниите, които пожелаха подробен доклад.

Graduate Survey 2019 вече стартира!

Ако сте работодател, свържете се с нас и заявете своя доклад на info@tothetop.bg

Въвеждащо обучение (Onboarding) - Дизайн и Изпълнение

Onboarding представлява интеграцията на нови служители в организацията.

Компанията Ви няма такава програма? Няма проблем. Ние можем да я съставим. Тя включва създаването на схема за Onboarding за всеки отдел и указания как да я прилагате.

Имаме страхотни примери за въвеждащи програми, които не са скучни, а са персонализирани спрямо ценностите на организаията, карайки новопостъпилите служители да се чувстват мотивирани да останат в компанията в дългосрочен план.

Ако искате да научите повече за нашите Onboarding услуги, свържете се с нас.

Проучване за ангажираност

Проучването за ангажираността на Вашите служители отговаря ли на реалната ситуация в компанията?

 • Увеличението на отдадеността и организационните умения на служителите би ли помогнало?
 • Можем ли лесно да проучим опита на служителите си?

86% от лидерите в бизнеса посочват задържането на служителите си и тяхната ангажираност към към компанията като основен приоритет. Компаниите трябва да пренасочат проучванията си, като поставят правилните въпроси, за да разберат по-добре елементите на една ангажираща работна среда.

Агенция To The Top използва методологията на Modern Management UK за провеждането на проучвания за ангажираността и удовлетворението на служителите. С повече от 10 години опит, Modern Management UK разбира връзката на тези компоненти с целите на компаниите и успява да създаде система за събиране на данни от служители. След това нашите анализи използват различни инструменти, за да дадат обратна връзка и да проучат множество конкретни въпроси, чието разглеждане ще увеличи ангажираността и задържането на служители.

Свържете се с нас, за да научите повече относно нашите методи.

Employer of Choice

Проучването се провежда годишно между работещи професионалисти и засяга техният избран работодател.

Проучването предоставя на професионалистите нова гледна точка относно работния пазар. Също така, предлага на компаниите ценна информация, помагаща разбирането и подобрението на практиките им за подбор на кадри.

Първият набор от въпроси включва разширен анализ на професионалния опит на кандидата, а втората част е оценка на техния избран работодател. Оценяването включва компоненти като: култура, лидерство, социална отговорност, продукти и услуги, репотация и марка, работна среда, възможности за развитие, възможности за кариера, възнаграждение и сигурност.

Това проучване класира работодателите в България според общия брой точки, като алгоритъмът следва броя на хората, гласували за тях, тените оценки на въпросите, за които е установено, че са подходящи чрез предварителни изследвания и фокус групи.

Свържете се с нас, ако искате да разберете повече за методите ни.

Процес на назначаване – дизайн и изпълнение

Как работят вътрешния и външния процес на назначаване във Вашата компания?

Ние можем да създадем перфектната за Вашата компания схема за назначаване на нови служители, като провеждаме проучвания, анализираме резултатите и Ви помогнем да я приложите!

Можем също така да разпределим плюсовете и минусите на сегашната Ви тактика и да елиминираме несъвършенствата й.

За да научите повече за услугите ни за Процес на назначаване на нови кадри – свържете се с нас.

Candidate Experience

Проверявали ли сте някога процеса на подбор на перонал на Вашата собствена компания?

Candidate experience представлява впечатлението на търсещия работа, оставено му от всички разговори и въвеждащи обучения в компанията. Знаете ли какво е влиянието на негативния опит при привличане на висококвалифирицирани кандидати?

Трудностите, които кандидатите срещат при процеса на подбор, зедно с напрежението, което съпътства самия процес във фирмата, са теми, обсъждани от деситилетия, но при всички дискусии липсва доказателство за въздействието на тези проблеми, а всички знаем какво се случва когато бюджетите на Човешки ресурси и Подбор на таланти са подкрепени от малко повече здрав разум.

На всеки етап оценяваме какво кандидатите искат, какво работодателите правят и тяхното представяне:

 •       Привличане на таланти и източници
 •       Процесът на кандидатстване
 •       Скрининг и групиране
 •       Интервюиране и селектиране
 •      Оферта, въвеждащо обучение

Свържете се с нас за оценка на опитът на кандидата във Вашата компания.

Candidate Experience

Проверявали ли сте някога процесът на подбор на персонал на вашата собствена компания?

Candidate experience представлява впечатлението на търсещия работа, оставено му от всички разговори и въвеждащи обучения в компанията. Знаете ли какво е влиянието на негативния опит при привличане на висококвалифирицирани кандидати?

Трудностите, които кандидатите срещат при процеса на подбор, зедно с напрежението, което съпътства самия процес във фирмата, са теми, обсъждани от деситилетия, но при всички дискусии липсва доказателство за въздействието на тези проблеми, а всички знаем какво се случва когато бюджетите на Човешки ресурси и Подбор на таланти са подкрепени от малко повече здрав разум.

На всеки етап оценяваме какво кандидатите искат, какво работодателите правят и тяхното представяне:

 •       Привличане на таланти и източници
 •       Процесът на кандидата
 •       Скрининг и групиране
 •       Интервюиране и селектиране
 •      Оферта, въвеждащо обучение

Свържете се с нас за оценка на опитът на кандидата във Вашата компания.

Фокус Групи

Фокус групите са структурирани, насочени групи от хора, които свободно изразяват мнението си по различни теми, ръководени от наставник.

Според проучвания, фокус групите типично целят широкоскроеност, разговорливост и качествена комуникация. Те имат по-дълбок смисъл, повече различни нюанси и разнообразие, като дават възможност на наставника на групата да изследва невербалната комуникация между служителите. По този начин, фокус групите могат да се доближат до истинските мисли и чувства на хората в компанията.

Съществен елемент на фокус групата е наблюдението.

Свържете се с нас, за да се запознаете с фасилитаторите ни.

Recruitment benchmark

Целта на проучването е да разясни условията на пазара при подбор на персонал.

Участващите компании могат да сравнят усилията, които полагат при подбор на персонал с тези на други компании на пазара. Те се сравняват спрямо средната стойност в индустрията (ако имаме няколко компании от една и съща индустрия) и/или средна стойност за страната с компании от различна големина.

Проучването е годишно.

Свържете се с нас ако искате да участвате в Recruitment Benchmark Survey 2019.

Recruitment benchmark

Целта на проучването е да разясни условията на пазара при подбор на персонал.

Участващите компании могат да сравнят усилията, които полагат при подбор на персонал с тези на други компании на пазара. Те се сравняват спрямо средната стойност в индустрията (ако имаме няколко компании от една и съща индустрия) и/или средна стойност за страната с компании от различна големина.

Проучването е годишно.

Свържете се с нас ако искате да участвате в Recruitment Benchmark Survey 2019.

Индивидуални интервюта

Индивидуалните интервюта са изключително качествен метод за проучвне. Те се провеждат между респондент и трениран ментор, обсъждат се конкретни теми, позволявайки събиране на детайлна информация.

Съществуват три основни типа интервюта лице в лице- структурирани, полу-структрирани и неструктурирани. Дължината на интервютата варира в зависимост от темата.

Свържете се с нас, за да се запознаете с нашите ментори.

Имидж на работодателската марка

Външният имидж на компанията се създава заедно с екипа за изграждане на работодателска марка. Предлагаме набор от въпроси, подходящи за индустрията и типа организация, като работодателят може да избере колко и какъв тип въпроси да включи в проучването. Проучването може да е по-общо или конкретно насочено към определена публика, според нуждите на работодателя и целта на проучването. Ние разгеждаме резултатите и изготвяме подробен анализ, след което провеждаме среща с организационния екип, за да обсъдим изводите от проучването.

Имидж на работодателската марка

Външният имидж на компанията се създава заедно с екипа за изграждане на работодателска марка. Предлагаме набор от въпроси, подходящи за индустрията и типа организация, като работодателят може да избере колко и какъв тип въпроси да включи в проучването. Проучването може да е по-общо или конкретно насочено към определена публика, според нуждите на работодателя и целта на проучването. Ние разгеждаме резултатите и изготвяме подробен анализ, след което провеждаме среща с организационния екип, за да обсъдим изводите от проучването.

Интервю при напускане (Exit Interview)

Интервютата при напускане могат да са от голяма полза за компанията Ви, при наличие на подходящи тайминг и въпроси.

От основно значение е кой провежда интервюто. Ако това е директният ръководител, някои проблеми от миналото може да попречат на служителя да даде честна обратна връзка.

Ако интервюто се провежда от член на HR отдела, служителят може да се страхува да не развали отношенията си с тях.

Нашето предложение е да влезем в ролята на независима трета страна и да проведем интервюто, така че служителят да предостави честна обратна връзка относно своя опит в компанията, която по-късно би била солидна основа за анализ.

Свържете се с нас, за да се запознаете с услугата.

HR Барометър

HR Барометър представлява оценка на политиката на отдела за Човешки Ресурси в организацията, която се фокусира над ключови области от HR отдела. Той е полезен инструмент за организации, решени да предоставят най-добрите управленчески практики и с тази цел да измерят ефективността на техните HR системи, политики и практики.

HR Барометър позволява на организацията да определи силните страни на HR отдела си, да разбере къде има нужда от подобрение и да приоритизира действия, които ще доведат до подобрение на организационния процес и ефективността на организацията.

Защо да се включите:

 • Ситемна проверка на плановете, политиката и практиките на HR отдел
 • Benchmark на способностите на Вашият HR отдел спрямо най-добрите практиките
 • Идентифицирайте пропуски в данните, които водят до слаби места в бизнес представянето и определете действията, които ще предприемете
 • Свържете целите на HR отдела си с целите на бизнеса Ви
 • Следете начина, по който се третират служителите Ви

HR Барометър се провежда годишно.

За да научите повече относно методите ни, свържете се с нас.

360° Проучване за оценка на отделите (Вътрешно проучване за удовлетворение на клиента)

Взаимосвързани функционални единици формират бизнес организации. За техните продуктивност и ефективност, тези функционални единици, с други думи отдели, разчитат един на друг. Ако един или няколко отдела не се представят добре, това влияе на цялата компания. Не е лесно да се определят отделите, които не се справят.

Как определяте кой е отдела, който не се представя добре?

Всеки отдел, получаващ услуги от друг отдел, се счита за „вътрешен клиент“. Проучване за удовлетворението на вътрешния клиент измерва до колко те са доволни от услугите си. Това проучване показва усещането и мнението за вътрешните услуги като комуникация, продуктивност, отзивчивост, структура на отдела и т.н.

За да научите повече относно методите ни, свържете се с нас.

Интервю при напускане (Exit Interview)

Интервютата при напускане могат да са от голяма полза за компанията Ви, при наличие на подходящи тайминг и въпроси.

От основно значение е кой провежда интервюто. Ако това е директният ръководител, някои проблеми от миналото може да попречат на служителя да даде честна обратна връзка.

Ако интервюто се провежда от член на HR отдела, служителят може да се страхува да не развали отношенията си с тях.

Нашето предложение е да влезем в ролята на независима трета страна и да проведем интервюто, така че служителят да предостави честна обратна връзка относно своя опит в компанията, която по-късно би била солидна основа за анализ.

Свържете се с нас, за да се запознаете с услугата.

→ Анализ на поведенчески профил на служителя

→ Анализ на лидерството

EMPLOYER BRAND УСЛУГИ

Проект за Управление на Работодателската Марка

ЦЯЛОСТЕН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

 • Знаете ли от къде да започнете своя проект за управление на работодателската марка?
 • Изпитвате ли трудности да разкажете за резултатите от проектите си на висшето ръководство?
 • Знаете ли как да създадете вътрешен екип за управление на работодателска марка?

Не сте сами. 50% от стратегиите за работодателска марка са прекратени на даден етап поради различни причини. Заради това успешните проекти за работодателска марка не са често срещани.

Можем да Ви помогнем да проектирате и приложите цялостна рамка на управление на работодателска марка.

Тук можете да разгледате стъпките, през които ще преминете, както и сегашните ни проекти!

ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ:

Изготвяне на ПОСС (EVP) / Локализация / Детайли

Изготвянето на ПОСС (EVP / Предложение Основано на Стойност за Служителя) започва с провеждането на вътрешни и външни проучвания с цел да се анализират и ясно разграничат емоционалните и функционалните характеристики на Вашата компания.

Ако Вашата компания вече е провела външни и вътрешни проучвания и резултатите са запазени, можем да изготвим Профил на Таргетираните Кандидати и ПОСС (EVP) в рамките на няколко дни.

Ако Вашата компания вече има ПОСС (EVP) за фирмата като цяло и искате да го приложите в конкретния регион, ние можем да направим това в рамките на няколко дни (ако резултатите от проучванията са запазени) или в рамките на няколко седмици (след като проведем проучвания, срещи, определим фокус-групи).

Свържете се с нас, за да научите повече за изготвяне на ПОСС (EVP), локализация и повече детайли.

Въвеждащо обучение (Onboarding) - Дизайн и Изпълнение

Onboarding представлява интеграцията на нови служители в организацията.

Компанията Ви няма такава програма? Няма проблем. Ние можем да я съставим. Тя включва създаването на схема за Onboarding за всеки отдел и указания как да я прилагате.

Имаме страхотни примери за въвеждащи програми, които не са скучни, а са персонализирани спрямо ценностите на организаията, карайки новопостъпилите служители да се чувстват мотивирани да останат в компанията в дългосрочен план.

Ако искате да научите повече за нашите Onboarding услуги, свържете се с нас.

Процес на назначаване – дизайн и изпълнение

Как работят вътрешния и външния процес на назначаване във Вашата компания?

Ние можем да създадем перфектната за Вашата компания схема за назначаване на нови служители, като провеждаме проучвания, анализираме резултатите и Ви помогнем да я приложите!

Можем също така да разпределим плюсовете и минусите на сегашната Ви тактика и да елиминираме несъвършенствата й.

За да научите повече за услугите ни за Процес на назначаване на нови кадри – свържете се с нас.

Фокус Групи

Фокус групите са структурирани, насочени групи от хора, които свободно изразяват мнението си по различни теми, ръководени от наставник.

Според проучвания, фокус групите типично целят широкоскроеност, разговорливост и качествена комуникация. Те имат по-дълбок смисъл, повече различни нюанси и разнообразие, като дават възможност на наставника на групата да изследва невербалната комуникация между служителите. По този начин, фокус групите могат да се доближат до истинските мисли и чувства на хората в компанията.

Съществен елемент на фокус групата е наблюдението.

Свържи се с нас, за да се запознаеш с фасилитаторите ни.

Индивидуални интервюта

Индивидуалните интервюта са качествен метод за проучвне. Те се провеждат между респондент и трениран ментор, обсъждат се конкретни теми, позволявайки събиране на детайлна информация.

Съществуват три основни типа интервюта лице в лице- структурирани, полу-структрирани и неструктурирани. Дължината на интервютата варира в зависимост от темата.

Свържете се с нас, за да се запознаете с нашите ментори.

Интервю при напускане (Exit Interview)

Интервютата при напускане могат да са от голяма полза за компанията Ви, при наличие на подходящи тайминг и въпроси.

От основно значение е кой провежда интервюто. Ако това е директният ръководител, някои проблеми от миналото може да попречат на служителя да даде честна обратна връзка.

Ако интервюто се провежда от член на HR отдела, служителят може да се страхува да не развали отношенията си с тях.

Нашето предложение е да влезем в ролята на независима трета страна и да проведем интервюто, така че служителят да предостави честна обратна връзка относно своя опит в компанията, която по-късно би била солидна основа за анализ.

Свържете се с нас, за да се запознаете с услугата.

Проучвания

ВЪТРЕШНИ:

Въвеждащо проучване (Onboarding research)

Вариант 1: Ако компанията Ви просто желае да проучи процесът и практиките при Onboarding; разликите между процесът на подбор на персонал и реалността в компанията; това може да бъде направено веднъж, след прекарани един месец или 45 дни във фирмата.

Провежда се индивидуално, от всички нови служители.

Резултатите могат да бъдат предоставени годишно / на три месеца за всеки отдел или за компанията като цяло.

Вариант 2: Ако компанията Ви желае да проучи както Вариант 1, така и нивото на обвързаност на новите служители, това трябва да бъде направено след 7, 30 и 90 дни.

Проучването се провежда индивидуално, с всички новонаети служители.

Ако съществува проблем при тенденцията за напускане, той трябва да бъде известен до 90-ти ден след анализа.

Знаехте ли, че можем да измерим колко вероятно е нови служители да напуснат компанията след няколко месеца?

За да научите повече за Onboarding проучване, свържете се с нас.

Проучване за ангажираност

Проучването за ангажираността на Вашите служители отговаря ли на реалната ситуация в компанията?

 • Увеличението на отдадеността и организационните умения на служителите би ли помогнало?
 • Можем ли лесно да проучим опита на служителите си?

86% от лидерите в бизнеса посочват задържането на служителите си и тяхната ангажираност към към компанията като основен приоритет. Компаниите трябва да пренасочат проучванията си, като поставят правилните въпроси, за да разберат по-добре елементите на една ангажираща работна среда.

Агенция To The Top използва методологията на Modern Management UK за провеждането на проучвания за ангажираността и удовлетворението на служителите. С повече от 10 години опит, Modern Management UK разбира връзката на тези компоненти с целите на компаниите и успява да създаде система за събиране на данни от служители. След това нашите анализи използват различни инструменти, за да дадат обратна връзка и да проучат множество конкретни въпроси, чието разглеждане ще увеличи ангажираността и задържането на служители.

Свържете се с нас, за да научите повече относно нашите методи.

Candidate Experience

Проверявали ли сте някога процеса на подбор на перонал на Вашата собствена компания?

Candidate experience представлява впечатлението на търсещия работа, оставено му от всички разговори и въвеждащи обучения в компанията. Знаете ли какво е влиянието на негативния опит при привличане на висококвалифирицирани кандидати?

Трудностите, които кандидатите срещат при процеса на подбор, зедно с напрежението, което съпътства самия процес във фирмата, са теми, обсъждани от деситилетия, но при всички дискусии липсва доказателство за въздействието на тези проблеми, а всички знаем какво се случва когато бюджетите на Човешки ресурси и Подбор на таланти са подкрепени от малко повече здрав разум.

На всеки етап оценяваме какво кандидатите искат, какво работодателите правят и тяхното представяне:

 •       Привличане на таланти и източници
 •       Процесът на кандидатстване
 •       Скрининг и групиране
 •       Интервюиране и селектиране
 •      Оферта, въвеждащо обучение

Свържете се с нас за оценка на опитът на кандидата във Вашата компания.

Recruitment benchmark

Целта на проучването е да разясни условията на пазара при подбор на персонал.

Участващите компании могат да сравнят усилията, които полагат при подбор на персонал с тези на други компании на пазара. Те се сравняват спрямо средната стойност в индустрията (ако имаме няколко компании от една и съща индустрия) и/или средна стойност за страната с компании от различна големина.

Проучването е годишно.

Свържете се с нас ако искате да участвате в Recruitment Benchmark Survey 2019.

Имидж на работодателската марка

Външният имидж на компанията се създава заедно с екипа за изграждане на работодателска марка. Предлагаме набор от въпроси, подходящи за индустрията и типа организация, като работодателят може да избере колко и какъв тип въпроси да включи в проучването. Проучването може да е по-общо или конкретно насочено към определена публика, според нуждите на работодателя и целта на проучването. Ние разгеждаме резултатите и изготвяме подробен анализ, след което провеждаме среща с организационния екип, за да обсъдим изводите от проучването.

HR Барометър

HR Барометър представлява оценка на политиката на отдела за Човешки Ресурси в организацията, която се фокусира над ключови области от HR отдела. Той е полезен инструмент за организации, решени да предоставят най-добрите управленчески практики и с тази цел да измерят ефективността на техните HR системи, политики и практики.

HR Барометър позволява на организацията да определи силните страни на HR отдела си, да разбере къде има нужда от подобрение и да приоритизира действия, които ще доведат до подобрение на организационния процес и ефективността на организацията.

Защо да се включите:

 • Ситемна проверка на плановете, политиката и практиките на HR отдел
 • Benchmark на способностите на Вашият HR отдел спрямо най-добрите практиките
 • Идентифицирайте пропуски в данните, които водят до слаби места в бизнес представянето и определете действията, които ще предприемете
 • Свържете целите на HR отдела си с целите на бизнеса Ви
 • Следете начина, по който се третират служителите Ви

HR Барометър се провежда годишно.

За да научите повече относно методите ни, свържете се с нас.

360° Проучване за оценка на отделите (Вътрешно проучване за удовлетворение на клиента)

Взаимосвързани функционални единици формират бизнес организации. За техните продуктивност и ефективност, тези функционални единици, с други думи отдели, разчитат един на друг. Ако един или няколко отдела не се представят добре, това влияе на цялата компания. Не е лесно да се определят отделите, които не се справят.

Как определяте кой е отдела, който не се представя добре?

Всеки отдел, получаващ услуги от друг отдел, се счита за „вътрешен клиент“. Проучване за удовлетворението на вътрешния клиент измерва до колко те са доволни от услугите си. Това проучване показва усещането и мнението за вътрешните услуги като комуникация, продуктивност, отзивчивост, структура на отдела и т.н.

За да научите повече относно методите ни, свържете се с нас.

Интервю при напускане (Exit Interview)

Интервютата при напускане могат да са от голяма полза за компанията Ви, при наличие на подходящи тайминг и въпроси.

От основно значение е кой провежда интервюто. Ако това е директният ръководител, някои проблеми от миналото може да попречат на служителя да даде честна обратна връзка.

Ако интервюто се провежда от член на HR отдела, служителят може да се страхува да не развали отношенията си с тях.

Нашето предложение е да влезем в ролята на независима трета страна и да проведем интервюто, така че служителят да предостави честна обратна връзка относно своя опит в компанията, която по-късно би била солидна основа за анализ.

Свържете се с нас, за да се запознаете с услугата.

→ Анализ на поведенчески профил на служителя

→ Анализ на лидерството

ВЪНШНИ:

Graduate Survey

Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което измерва характеристиките на предпочитените от млади таланти работодатели. Graduate Survey се проведе в България за първи път през 2017г.

През 2017г. над 7000 студенти попълниха проучването, а за 2018г. броят ми се увеличи до над 7200.

Резултатите от проучването помагат на компаниите да разберат какво да подобрят в процеса на подбор на кадри, за да привлекат висококвалифицирани таланти и да видят мястото си спрямо конкурентите си на пазара.

Резултатите от Graduate Survey 2018 бяха споделени с компаниите, които пожелаха подробен доклад.

Graduate Survey 2019 вече стартира!

Ако сте работодател, свържете се с нас и заявете своя доклад на info@tothetop.bg

Employer of Choice

Проучването се провежда годишно между работещи професионалисти и засяга техният избран работодател.

Проучването предоставя на професионалистите нова гледна точка относно работния пазар. Също така, предлага на компаниите ценна информация, помагаща разбирането и подобрението на практиките им за подбор на кадри.

Първият набор от въпроси включва разширен анализ на професионалния опит на кандидата, а втората част е оценка на техния избран работодател. Оценяването включва компоненти като: култура, лидерство, социална отговорност, продукти и услуги, репотация и марка, работна среда, възможности за развитие, възможности за кариера, възнаграждение и сигурност.

Това проучване класира работодателите в България според общия брой точки, като алгоритъмът следва броя на хората, гласували за тях, тените оценки на въпросите, за които е установено, че са подходящи чрез предварителни изследвания и фокус групи.

Свържете се с нас, ако искате да разберете повече за методите ни.

Candidate Experience

Проверявали ли сте някога процесът на подбор на персонал на вашата собствена компания?

Candidate experience представлява впечатлението на търсещия работа, оставено му от всички разговори и въвеждащи обучения в компанията. Знаете ли какво е влиянието на негативния опит при привличане на висококвалифирицирани кандидати?

Трудностите, които кандидатите срещат при процеса на подбор, зедно с напрежението, което съпътства самия процес във фирмата, са теми, обсъждани от деситилетия, но при всички дискусии липсва доказателство за въздействието на тези проблеми, а всички знаем какво се случва когато бюджетите на Човешки ресурси и Подбор на таланти са подкрепени от малко повече здрав разум.

На всеки етап оценяваме какво кандидатите искат, какво работодателите правят и тяхното представяне:

 •       Привличане на таланти и източници
 •       Процесът на кандидата
 •       Скрининг и групиране
 •       Интервюиране и селектиране
 •      Оферта, въвеждащо обучение

Свържете се с нас за оценка на опитът на кандидата във Вашата компания.

Recruitment benchmark

Целта на проучването е да разясни условията на пазара при подбор на персонал.

Участващите компании могат да сравнят усилията, които полагат при подбор на персонал с тези на други компании на пазара. Те се сравняват спрямо средната стойност в индустрията (ако имаме няколко компании от една и съща индустрия) и/или средна стойност за страната с компании от различна големина.

Проучването е годишно.

Свържете се с нас ако искате да участвате в Recruitment Benchmark Survey 2019.

Имидж на работодателската марка

Външният имидж на компанията се създава заедно с екипа за изграждане на работодателска марка. Предлагаме набор от въпроси, подходящи за индустрията и типа организация, като работодателят може да избере колко и какъв тип въпроси да включи в проучването. Проучването може да е по-общо или конкретно насочено към определена публика, според нуждите на работодателя и целта на проучването. Ние разгеждаме резултатите и изготвяме подробен анализ, след което провеждаме среща с организационния екип, за да обсъдим изводите от проучването.