Employer Brand – историята

Employer Brand Management е може би метод, използван най-често от и за HR сферата; въпреки това, той е известен и с разбирането за “Brand Management”, както се подразбира от името му.  Всяка компания, свързана с бранда, допринася за нейното възприятие като бранд, независимо от целевата аудитория: заинтересовани страни, потребители, партньори и разбира се служители и кандидати.

Всяка концепция може да бъде бранд: услугите, продуктите, действията, сериалите, музиката, дестинацията за почика, благотворителността, чувството да си служител, и много други. Когато концепцията се показва редовно и последователно се създава усещането за привлекателност в съзнанието на човека – което може да бъде обобщено с една от дефинициите на “brand”. Нека видим как това се отнася към революцията на “Employer Brand”:

Терминът произлиза от думата “Brand” от 2700 пр. н.е., обозначаваща собствеността върху добитъка, използвана като начин на разграничаване. С напредъка на масовото производство и по-конкретно индустриализма, “Brandr” се превръща и в гаранция за качество, или начин за доверие в продукта, в допълнение към разграничаването.

Друга важна стъпка в комуникацията на бранда настъпва с масмедиите, които се използват предимно за маркетинг с функционални ползи. През 20-те години на миналия век се появяват термини като „brand personality“ и „brand manager“, а в края на десетилетието виждаме, че емоционалните ползи също са предлагани на пазара. Днес виждаме такива брандове, които са се превърнали в микс от култури, чрез използването на последователна комуникация от това как хората се определят. 

Въпреки че, вече съществуващи подконцепции като маркетинг за подбор на персонал (Recruitment Marketing), самата концепция за „Employer Brand“ е официално определена през 1996 г. в академична статия, като „Пакет от функционални, икономически и психологически ползи, осигурени от заетостта и идентифицирани с компанията-работодател“. През 2002 г. започнахме да виждаме първите официални дефиниции на EVP (Employee Value Proposition), т.е. основата на това, което обещавате като работодател.

Като приложение на управлението на бранда в областта на човешките ресурси, управлението на работодателската марка се използва широко като метод за наемане за на най-квалифицираните позиции, чиито набор от кандидати е доста ограничен – като IT позиции, базирани на специфични умения за програмиране или маркетинг на определен продукт. По този начин в рамките на това състезание за таланти видяхме промяна в парадигмата: третиране на кандидатите като „потребители“. Вие не избирате най-добрите кандидати; ТЕ избират Вас.


В допълнение към тази перспектива, знаем, че „препоръките“ може да са един от предпочитаните начини, по които „потребителите“ се доверяват на бранда. Съответно, управлението на работодателската марка също се превърна в съществена част от корпоративните стратегии, чрез появата на сайтове за работа, социални мрежи и други платформи за съдържание, генерирано от потребителите. Един грешен ход срещу конкретен служител или грешна стъпка в преживяването на кандидата може да предизвика шум в социалните мрежи – дори да повлияе неблагоприятно на цените на акциите на компанията за дълъг период от време. Или обратното: непрекъснато добър, диференциран опит в преживяването на кандидатите може драстично да повиши качеството и количеството на кандидатурите за работа, които компанията получава.

Настъпването на дигиталната ера допринесе с много предимства от страна на работодателя: способността да се създават най-ефективните комуникации на работодателската марка, чрез предоставяне на данни от дигиталните преживявания на кандидатите, мониторинг на социалните мрежи, ясно и прозрачно управление на изпълнението, ангажираност на служителите в реално време и много други. 

Междувременно можете да изтеглите безплатната електронна книга за създаване на автентична работодателска марка  или да се присъедините към безплатна седмична сесия на курсове за сертификати Employer Brand Academy от тук: https://employerbrandacademy.com/history-of-employer-brand/ 

Източник: Employer Brand Academy /https://employerbrandacademy.com/history-of-employer-brand/Официален представител на EBA за България е ToTheTop Agency