Employer Brand измерители 3/3

В този материал ще намерите:

Процент попълнени кандидатури – има ли нужда да оптимизираме процеса на кандидатстваме?

Брой наети препоръчани кандидати – работи ли referral програмата?

Процент на запълване – кой канал за наемане е най-ефективен?

Employer brand Измерители 3/3