Офиси на Effortel в България

  • град София, ул. Черковна 38, BLVD Offices.
  • град Пловдив, ул. „Белград“ 6

За Effortel

Ефортел (Effortel) е технологична продуктова и предоставяща услуги компания в телекомуникационния сектор, с разгърната бизнес дейност в Европа, Близкия изток и Африка. Ефортел (с българско подразделение Нетуърк Мениджмънт иновейшънс) е лидер в своята сфера на международно ниво и се радва на стабилен и значителен растеж през годините.

Централата на компанията, създадена през 2005 г., е в Брюксел, а първите екипи в България стартират през 2012 и 2013 г. Основната част на R&D на Ефортел се намира в София и Пловдив, компанията има клон и офис още и в Сърбия, Белград, както и служители и на множество други международни локации – Кипър, Русия, Кения, Литва, Швейцария и др.

Работата в Ефортел (Effortel) е обогатяваща поради много причини, сред които множеството разнообразни видове експерти вътре в компанията – SW Developers (Java, Front-end, .NET), QA, Technical Writers, Business Analysts, Product Owners, Scrum Masters, System, Network и Database Administrators, PMs, NSOC, OPS Support Specialists, Intelligent Network Engineers, Service Desk, UX Designers и др.

Ефортел (Effortel) се гордее с това, че, поради ориентацията си към хората, проявява индивидуален подход към служителите си по отношение на кариерно и експертно развитие, ценности и поле за изява.

Сред придобивките на компанията, наред със силно конкурентно възнаграждение, са разширен пакет отпуск, високо ниво на доп. здравно осигуряване, покриване на разходи за спорт, вътрешни и външни обучения и конференции в реално време и онлайн, екипни инициативи и събития, възможност за гъвкаво работното време и др.

Офисите на Ефортел (Effortel) в София и Пловдив са модерни, функционални и на централни локации, налице е и възможност за работа от къщи.

Корпоративен сайт: https://www.effortel.com/

За Мартин Петков, COO Ефортел

Мартин Петков е роден в София, България на 11 юни 1980 година. Детството си прекарва между Сърбия и България, където учи и завършва Руското дипломатическо училище в Белград, през 1997 година.

Следва в Белградският универитет, УНСС и Университета на Дъблин. През 1999 година започва работа в Бол.бг, където под наставленията на Вени Марковски поема управлението на корпоративните клиенти на компанията. Следва работа в Семантек, след което се происъединява към стартиралия оператор Глобул през 2002 година.

Не след дълго Мартин Петков става най-младият мениджър на компанията, където остава до 2007 година. През периода 2007-2012 година, Мартин работи като консултант-програмен менидждър в телекоми по света – Ейрком в Ирландия, Алкател-Лусент във Франция, КюТел в Палестина, КПН Груп в Белгия, и други, където отговаря за мултимилионни проекти свързани с бизнес трансформация на инфромационните технологии и дигитализация на операциите. 

През 2013 се присъединява към белгийския МВНЕ Ефортел, където става съдружник и член на борда на директорите на компанията.

Под ръководство Мартин Петков, Ефортел успява в рамките на няколко години да се превърне в компания от над 100 души, с успешно реализирани проекти на няколко континента, и три поредни години заемаща първо място в света в класацията на МВНЕ доставчици.

Мартин има 3 деца, и в свободното си време пише проза и поезия.

За Effortel

Ефортел Текнолоджис е технологична продуктова и предоставяща услуги компания в телекомуникационния сектор, с разгърната бизнес дейност в Европа, Близкия изток и Африка. Ефортел (с българско подразделение Нетуърк Мениджмънт иновейшънс) е лидер в своята сфера на международно ниво и се радва на стабилен и значителен растеж през годините.

Централата на компанията, създадена през 2005 г., е в Брюксел, а първите екипи в България стартират през 2012 и 2013 г. Основната част на R&D на Ефортел се намира в София и Пловдив, компанията има служители и на множество други международни локации – Кипър, Русия, Кения, Литва, Швейцария и др.

Работата в Ефортел е обогатяваща поради много причини, сред които множеството разнообразни видове експерти вътре в компанията – SW Developers (Java, Front-end, .NET), QA, Technical Writers, Business Analysts, Product Owners, Scrum Masters, System, Network и Database Administrators, PMs, NSOC, OPS Support Specialists, Intelligent Network Engineers, Service Desk, UX Designers и др.

Ефортел се гордее с това, че, поради ориентацията си към хората, проявява индивидуален подход към служителите си по отношение на кариерно и експертно развитие, ценности и поле за изява.

Сред придобивките на компанията, наред със силно конкурентно възнаграждение, са разширен пакет отпуск, високо ниво на доп. здравно осигуряване, покриване на разходи за спорт, вътрешни и външни обучения и конференции в реално време и онлайн, екипни инициативи и събития, възможност за гъвкаво работното време и др.

Офисите на Ефортел в София и Пловдив са модерни, функционални и на централни локации, налице е и възможност за работа от къщи.

Корпоративен сайт: https://www.effortel.com/

Офиси на Effortel в България

  • град София, ул. „Оборище“ 78
  • град Пловдив, ул. „Белград“ 6

За Мартин Петков, СОО Ефортел

Мартин Петков е роден в София, България на 11 юни 1980 година. Детството си прекарва между Сърбия и България, където учи и завършва Руското дипломатическо училище в Белград, през 1997 година.

Следва в Белградският универитет, УНСС и Университета на Дъблин. През 1999 година започва работа в Бол.бг, където под наставленията на Вени Марковски поема управлението на корпоративните клиенти на компанията. Следва работа в Семантек, след което се происъединява към стартиралия оператор Глобул през 2002 година.

Не след дълго Мартин Петков става най-младият мениджър на компанията, където остава до 2007 година. През периода 2007-2012 година, Мартин работи като консултант-програмен менидждър в телекоми по света – Ейрком в Ирландия, Алкател-Лусент във Франция, КюТел в Палестина, КПН Груп в Белгия, и други, където отговаря за мултимилионни проекти свързани с бизнес трансформация на инфромационните технологии и дигитализация на операциите. 

През 2013 се присъединява към белгийския МВНЕ Ефортел, където става съдружник и член на борда на директорите на компанията.

Под ръководство Мартин Петков, Ефортел успява в рамките на няколко години да се превърне в компания от над 100 души, с успешно реализирани проекти на няколко континента, и три поредни години заемаща първо място в света в класацията на МВНЕ доставчици.

Мартин има 3 деца, и в свободното си време пише проза и поезия.

За да спечелиш обяд с Мартин Петков, попълни формата тук:

........

"Обядвай с шефа на ..." (трето издание)