Специални заслуги в развитието на работодателската марка – Индивидуална