Дюке Ван Дер Вал -Benelux Solutions Lead в LinkedIn

За Дюке Ван Дер Вал

Дюке Ван Дер Вал -Benelux Solutions Lead в LinkedIn

Дюке Ван Дер Вал ръководи стратегията за приемане на медии и нови решения за Benelux в LinkedIn. Тя и нейният екип разработват стратегия за набиране и брандиране на компании, която им позволява да планират, наемат и развият таланта, от който се нуждаят, за да докажат в бъдеще своя бизнес.

Брандингът на работодателите, талантната интелигентност, медийната стратегия и социалното лидерство са сред темите, по които тя и нейният екип работят.