Candidate Experience – Как да подобрим преживяването на кандидата?

В този материал ще намерите:

Кои са всички стъпки от преживяването на кандидата?

Преди кандидатстването – пътят на опознаване на компанията Ви

Как да направим подаването на кандидатурата по-лесно?

Какво да избягваме по време на интервютата?

Какво ни струва липсата на обратна връзка?

CandEX - Преживяването на кандидатите