За Анна Великойненко

Анна Великойненко е от Украйна и  притежава 15 годишен богат опит в сферата на бранд мениджмънта. Била е част от големи брандове като  LEGO, MARS, Pernod Ricard и други.

От 2017г до днешна дата тя заема позицията Мarketing director for labor markets at DataArt. Тя е Employer Branding ръководител със екип от 65 човека в DataArt.
Работата й в DataArt обхваща ежедневно планиране, изграждане на маркетинг стратегии, съставяне на отчети за печалбата и загубата, Еmployer brand, мениджмънт и  CSR.