5 начина да подпомогнем служителите си по време на COVID-19 (+ ПРИМЕРИ)

В този материал ще обсъдим най-популярните начини сред световни водещи компании за подпомагане на служителите по време на кризата с COVID-19 :

➡ Грижа за менталното здраве

➡ Възнаграждения при опасност на работното място

➡ Увеличени придобивки за здравно обслужване

➡ Придобивки, свързани с грижата за децата на служителите

➡ Поемане на транспортните разходи на служителите

5 начина да подпомогнем служителите си по време на COVID-19 (+ ПРИМЕРИ)