За Велислава Задурян

Велислава Задурян е Старши мениджър Човешки ресурси и отговаря за процесите, свързани с обучение и развитие в УниКредит Булбанк.

Велислава притежава над 13 години опит в различни области на ЧР – подбор, възнаграждения и придобивки, обучение и развитие, бизнес партньорство.
Магистър по Бизнес администрация, сертифициран треньор и асоцииран член на Chartered Institute of Personnel and Development.