Секторът за машиностроене, електротехника и електроника в България търпи сериозен ръст от началото на новото хилядолетие насам. Индустрията е част от приоритетните отрасли за развитие на страната, които определят нивото на икономиката във всяка държава.

Развитието на сектора оказва силно влияние върху иновациите и на останалите отрасли.

Секторът притежава огромен потенциал за привличане на чуждестранни инвеститори. Ето защо, редица световни компании-гиганти, предпочетоха България.

След сравнително успешното преструктуриране на сектора, през 90-те години електрическите фабрики бяха от първите приватизирани. Компании като ABB, ABB EPQ, Hyundai Heavy Ind., Sparky, SET, LIEBHER, YAZAKI и други, реализираха мащабни производствени проекти.

От тогава насам титлата „инж.“ пред името на всеки, му позволява да си намери по-добра и по-високоплатена работа, социални придобивки и бонуси.

Големият недостиг на инжинери е проблем не само в България, но и по света. HR специалистите споделят, че пазарът на труда, ще има нужда от инжинери и в бъдеще.

Тенденциите сочат, че инжинерната професия ще гарантира добра реализация, което пък води до засилен интерес към професията. Въпреки това, пазарът на труда може да поеме в пъти повече кадри, отколкото има в момента.

Кризата с недостига на инжинерни кадри произлиза от ниската раждаемост през последните 20 години и намаляването на броя студентите, които предпочитат да се обучават в специализираните висши училища. Специалното за инжинерната професия е, че се смята за трудна и неясна, като това често подтиква младите таланти да изберат алтернативи като маркатинг, икономика, медицина или психология.

Бъдещето на индустрията обаче, изглежда по-светло поради факта, че все повече големи чуждестранни компании избират да инвестират в България.

Вижте съпоставка на класациите за най-желан работодател сред работещите хора (Employer Of Choice) и сред студентите (Graduate Survey) в България. В скобите е отбелязано цялостното представяне на компанията във всяко от проучванията.