Петър Иванов

Петър Иванов е мениджър, предприемач и експерт виртуални екипи с над 20-годишен международен опит.

Роден в България, завършва математика и се присъединява към мултинационална компания като анализатор на данни. Той бързо става ИТ мениджър за България и постепенно се издига до мениджър ИТ услуги за Източна Европа, Близкия изток и Африка. Петър осъзнава нарастващото значение на екипите, намиращи се на различни места и разработва новаторски метод за водене на виртуални отбори.

През 2007 г. екипът, воден от Петър, печели наградата „Best of the Best“ за изключителен мениджмънт на проекта за създаване на глобални споделени услуги.

През 2012 г. екипът му печели „Global IT Connect Award“ за отлично ангажиране в глобална многофункционална среда.

През 2013 г. Петър основава „Virtual Power Teams“ и започва нова кариера като лектор и треньор на тема „Ново лидерство“.

По време на своите лекции и майсторски класове, които се провеждат на английски, немски, български и руски, Петър използва опита, който е натрупал като мениджър, спортист, предприемач и баща на пет малки момичета, за да ви покаже как да изградите и ръководите свои собствени успешни виртуални екипи.

Като експерт на тема „Ново лидерство“ Петър подкрепя мениджърите да запазят тежестта на своите екип въпреки географското разстояние, възрастта и културните различия и да осигурят най-добро представяне в бизнеса!

Обученията, които Петър предоставя:

Лекция "Силни Виртуални Екипи"

Как да реализирате по-бързо проекти, да намалите разходите и да развиете своята организация за в бъдеще!

Лекцията „Силни Виртуални Екипи“ предлага комбинация от методите на управление „доказани в практиката“ и мощни и емоционални лидерски истории, които стимулират най-доброто представяне и успешното управление на големи виртуални екипи в международни организации.

Лекцията в с продължение един час и е идеален старт за корпоративно или публично събитие, даващо тон за корпоративни конференции или тиймбилдинг срещи, както и за срещи, насочени към визията, планирането или стратегията на фирмата.

Той очертава 10-те критични фактора за успех на водещите виртуални екипи, базирани на метода, който печели наградата: Virtual Power Teams”

Съдържание:

  • Как да постигнем ефективна комуникация въпреки географското разстояние
  • Как да мотивирате екипа си да се разраства на различни места и да установи печеливш дух
  • Как да съгласуваме индивидуалните цели с целите на екипа, за да постигнем фантастични бизнес резултати

Курс за лидери на "Силни Виртуални Екипи"

Курс за лидери на „Силни Виртуални Екипи“е еднодневно или двудневно обучение, което помага на мениджърите да отключат пълния потенциал на своите екипи. Тя е разработена така, че да отговаря на нуждите на средния и висш мениджмънт.

Чрез различни упражнения управителят открива силните си страни и се ръководи от практическо ръководство, за да определи визията и целите на своя екип, да установи комуникационните структури и оптимална виртуална култура – по този начин да постави основите на един успешен екип.

Обучението се основава на метода, спечелил наградата “Virtual Power Teams”, където 10 ключови фактора за успех са адаптирани по подходящ начин, така че да се отнесат към реалността на екипа и организацията на мениджъра.

Съдържание:

  • Как да обединяваме хората, независимо от възрастта, пола и културните различия, в екип с висока ефективност
  • Как да поддържаме и подхранваме различните култури, за да осъществяваме проектите си максимално бързо
  • Как да управляваш разнообразието на екипите си, за да посрещнете предизвикателствата на бъдещето

Уъркшоп за екипи "Силни Виртуални Екипи"

Това е еднодневен или двудневен семинар.

Семинарът очертава разликите между виртуалните и локалните екипи и подчертава 10-те ключови фактора за успех на водещите виртуални екипи.

Той показва как да разкриеш и засилиш индивидуалните силни страни, как да създадеш общи визия и цели на екипа, как да установиш на структурирана комуникация и създадеш на печеливш дух.

Чрез серия от упражнения, виртуална симулация на проекти и групово водене на дискусии, екипът се подкрепя, подрежда, обединява и дава възможност да разгърне силата си, за да постигне изключителни бизнес резултати.

Съдържание:

  • Готови ли сте да използвате новите начини за намиране и вдъхновение на вашите служители в глобалната работна среда
  • Как да използвате разнообразието на Вашия екип, за да завладеете нови пазари
  • Как да разгърнете виртуалната сила и да обедините екипа си за най-добро изпълнение

Разказване на истории ефективно лидерство и продажби

Като хора живеем в Истории и затова сме силно повлияни от историите.
Всичко от Библията, нашите детски книги и най-добрите лидерски речи в
историята съдържат истории.
Но каква е тайната на една добра история, която печели сърцата на публиката?
Международният лектор – Петър Иванов разкрива формулата на перфектната
история.
В своя „уъркшоп за истории“ за ефективно лидерство и продажби той ще ви обучи чрез
специално проектирани упражнения и обратна връзка, докато не стане Майстор
Разказвач.

Съдържание:

• Формулата за идеална история
• Ефективни реторични инструменти
• Kак да създадете уникалната история за себе си, за вашия продукт или
организация
• Специално проектирани упражнения и много обратна връзка